PRAXISstick

Koncept

PRAXISstick sa skladá z dvoch softvérových komponentov:

PRÍKLAD:
- Lekár môže napr. na PRAXISsticku uložiť nález, zaregistrovať očkovanie, ... - a to prostredníctvom vlastného užívateľského softvéru (ktorý je obvykle integrovaný do jeho zdravotného softvéru), takže sa to môže vykonávať buď automaticky, alebo pomocou jedného kliknutia. Pôvodné dáta o výkone (nález, očkovanie, ...), zostanú v lekárskom softvéri na počítači lekára a nemôžu sa stratiť, aj keby sa stratil PRAXISstick.
- Iný užívateľ môže prezerať dáta iba vtedy, ak má prístupové práva k príslušným dátam na PRAXISsticku.
- Pacient si môže pozrieť (ale nie meniť) dáta na PRAXISsticku pomocou softvéru pre pacientov, ktorý sa nachádza na PRAXISsticku.


Všetky dáta sú na PRAXISsticku šifrované (vrátane obrázky, textové súbory, video, ...), takže sa nedajú priamo čítať, a nemôžu byť vymenené .
Každý jednotlivý zápis (rp, poukaz, nález, diagnóza, ...) automaticky dostane jedno generátorom náhodných čísel vytvorené transakčné číslo, ktorého platnosť vystavenia je možné kontrolovať (či bolo vystavené aplikačným softvérom zvoleného užívateľa [lekár, poisťovňa, ...]).

Pacientovi sa pri inštalácii pacientovho kľúča autorizovanou osobou (registrovaný lekár, zdravotná poisťovňa, ...) vytvorí heslo z minimálne 5 znakov (písmená, číslice). To sa vytlačí a odovzdá pacientovi. Tento ho môže kedykoľvek zmeniť. Je uložené v zašifrovanej podobe - t.j. ak sa stratí, tak autorizovaná osoba môže znovu vygenerovať nové heslo, ktoré prepíše staré. Pacient príde s novým heslom znovu ku svojim dátam na PRAXISsticku.

Užívateľ (lekár, ...) nepotrebuje heslo pacienta (ani špeciálne karty na podpis) na prístup k dátam na PRAXISsticku. T.j. pacient nemusí v ambulancii zadať tajné čísla a užívateľ môže použiť PRAXISstick aj v prípade, že pacient zabudol svoje heslo. Užívateľ má svoje vlastné prístupové práva k dátam na PRAXISstick (ktoré môžu byť pacientom rozšírené / obmedzené).


Stránka na prenos skúšobného softvéru.

Ďalšie informácie pre vývojárov softvéru.

Autor

Ponuky Domovská stránka


Tiráž